CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG

Tháng Ba 9, 2021
0 Bình luận

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng của VnaHomes – Hệ thống quản lý vận hành cho thuê căn hộ tiện nghi (theo Điều 68 đến Điều 73), bao gồm:

a) Mục đích thu thập thông tin cá nhân:

Chúng tôi thu thập thông tin của bạn với mục đích duy nhất là để quản lý tài khoản của bạn, đăng ký tài khoản, quản lý khách hàng, liên lạc khi có tranh chấp xảy ra, cung cấp cho các đối tác của chúng tôi thông tin của bạn nếu cần thiết. Chúng tôi cam kết không bán, chia sẻ hoặc trao đổi thông tin cá nhân của bạn.

Các loại thông tin mà chúng tôi thu thập là: tên, địa chỉ, số điện thoại, email.

b) Phạm vi sử dụng thông tin:

Các thông tin của các khách hàng VnaHomes sẽ được sử dụng và chỉ được sử dụng cho mục đích kiểm soát, quản lý hoạt động của khách hàng và tạo thuận lợi cho việc thực hiện giao dịch.

c) Thời gian lưu trữ thông tin:

Thông tin của khách hàng sẽ được lưu trữ từ 02 cho đến 10 năm. Ngoại trừ những trường hợp khách hàng yêu cầu xóa bỏ tài khoản hoặc thông tin cá nhân.

d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó:

Các bên có thể tiếp cận được thông tin khách hàng bao gồm nội bộ VnaHomes, chủ tòa nhà, cũng như các bên đối tác của chúng tôi nếu cần thiết.

đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình:

Mọi câu hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến mình khách hàng có thể liên hệ tại:

Địa chỉ văn phòng VnaHomes: Số 28 Võng Thị, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 084 388 3838

Email: info@vnahomes.com

e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin:

Khách hàng có thể yêu cầu chỉnh sửa thông tin cá nhân của mình tại ô liên hệ ở website hoặc trong mục tài khoản ở trên trang web (sắp được triển khai). Đối với đối tác là chủ nhà, bạn không thể chỉnh sửa thông tin chỗ ở đã được đăng trên website. Nếu bạn muốn thay đổi bất cứ điều gì liên quan đến bài viết, bạn cần liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của VnaHomes theo email cskh@vnahomes.com để được thay đổi.

Để lại bình luận